• تلفن: 05138813901 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

تماس با ما

ارسال پیام

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مشهد:
 بلوار وکیل آباد، کوثر شمالی ۲۲، پلاک ۲۷، طبقه دوم، واحد ۲
شماره تماس: ۰۵۱۳۸۸۸۲۲۵۲۳ – ۰۵۱۳۸۸۱۳۲۱۸

آدرس دفتر تهران:
سعادت آباد، بلوار دریا، صرافیهای جنوبی، کوچه ۲۷ غربی، پلاک ۳۱، واحد ۶
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱

تلفکس: ۰۵۱۳۸۸۱۳۹۰۱
Email: Pishgaman.mt@gmail.com

ساعت کاری : ۷:۳۰ تا ۱۶:۳۰